BĂNG TẢI NHIỀU TẦNG

Giá bán: Liên hệ

    Mô tả ngắn

    Để thuận tiện cho vận chuyển song song hoặc vận chuyển 2 chiều, khi đó ta sử dụng băng tải 3 tần hoặc băng tải nhiều tầng.

    Trong nhiều trường hợp, do yêu cầu sả xuất hoặc đặc thù máy móc thiết bị, hoặc đặc thù nguyên công mà ta có thể sử dụng băng tải 2 tầng hoặc băng tải nhiều tầng…. Dưới đây là một số tiêu chuẩn về băng tải nhiều tầng mà chúng tôi thiết kế và chế tạo.