BĂNG TẢI CHUYỂN HƯỚNG VUÔNG GÓC

Giá bán: Liên hệ

    Mô tả ngắn

    Băng tải là mộ loại thiết bị phụ trợ có nhiệm vự tải và truyền dẫn sản phẩm đến những nơi cần đến phục vụ cho nhân viên thao tác hoặc lưu trữ. Vậy để đến được hầu hết các nơi băng tải không chỉ là đường thẳng mà nó gồm các hình dạng khác nhau. Băng tải góc là một ví dụ.

    Theo yêu cầu bố trí và sản xuất cần đưa sản phẩm đến hầu hết các vị trí khác nhau, khi đó chúng tôi sẽ thiết kế các băng tải có dạng phức tạp hơn như băng tải góc, băng tải cong.

    Băng tải chuyển hướng, băng tải góc, băng tải cong… với các chất liệu bề mặt khác nhau.