LÒNG LÕI KHUÔN MỘT SỐ LOẠI NHỰA VPM ĐÃ SX

Giá bán: Liên hệ

  • SKU: A008-1-3

Mô tả ngắn

Muốn chế tạo được sản phẩm chính xác trước hết yêu cầu nhà sản xuất phải hiểu và có kinh nghiệm về các loại vật liệu đó, vật liệu nhựa, vật liệu lòng, lõi khuôn…

Chúng tôi hiểu về các loại nhựa và việc chế tạo khuôn để ép ra các sản phẩm đạt chất lượng và yêu cầu của khách hàng.