BĂNG TẢI NGHIÊNG (BĂNG TẢI DỐC)

Giá bán: Liên hệ

    Mô tả ngắn

    Cũng như băng tải góc, đôi khi các sản phẩm cần tải đến các vị trí có cao độ khác nhau do yêu cầu công việc hoặc đặt thù máy móc. Khi đó chúng tôi sẽ tính toán, thiết kế và đưa ra các loại băng tải nghiêng phù hợp với yêu cầu làm việc.

    Một số loại băng tải nghiêng trong ngành công nghiệp hoặc thực phẩm…